جستجو شده: نتیجه 1

تعادل گلوله
21/01/21, 03:46
Forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
موضوع: دستگاه گندله سازی
پاسخ: 0
نمایش ها: 2941

دستگاه گندله سازی

Bonjour در

درباره بازخورد تولید گرانول با فشار kl120 و kl 200 ، از کدام ماده استفاده کنید ، خوب نیست ، بخار زیاد تحقیق کنید.

برو جستجوی پیشرفته