جستجو شده: نتایج 716

تعادل میشل کیفر
12/09/11, 19:11
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

در اینجا یک خلاصه خوب از ما است forum : Plusieurs remarques; 1) il faut laisser tomber les hydrocarbures, Diesel, essence, éthanol... sauf en cas d' absolue nécessité. Traverser la France d'une traite pour un motif valable en fait partie. 2) Ce qui me choque n'est pas tant la combinaison Diesel/Electr...
تعادل میشل کیفر
03/09/11, 09:17
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Mauvaise foi, suite… Ramené au kilo, un scooter 4T consomme nettement plus qu’un véhicule hybride de 2,3 tonnes. Ceci concerne peut-être même les scooters électriques (calcul à faire). Je me rappelle avoir assisté à une conférence « pour vendre cher, faut faire lourd », et nous pourrions rajouter «...
تعادل میشل کیفر
02/09/11, 12:15
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Bonjour à tous et vive la rentrée :? ! La mauvaise foi n’a pas de limite... Extrait du journal AUTO MOTO du mois de septembre 2011 : « L’Allemagne fait ses propres règles. Toujours prompte à bichonner son industrie automobile, l’Allemagne vient d’adopter un projet d’étiquetage des véhicules neufs q...
تعادل میشل کیفر
29/07/11, 08:48
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Remundo, Je pensais à une CATHI voiture ultralégère . La solution électrique perd son intérêt pour un avion léger (les gros c’est encore pire effet d’échelle aidant) : le moteur thermique d’un avion fonctionne à régime constant et à un niveau de charge qui lui garantit les meilleurs rendements (> 3...
تعادل میشل کیفر
27/07/11, 19:13
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Niveaux de kits, Un kit à partir de « tôles à plat découpées laser » est difficile à envisager pour cause d’absence de gabarits chez le monteur. A ceci se rajouterait la nécessité de réaliser une documentation de montage à destination de monteurs qui découvrent la machine, des repérages très précis...
تعادل میشل کیفر
23/07/11, 17:41
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

روند تولید سری های کوچک (قابل استفاده برای اتومبیل های فوق سبک؟)

هنگامی که دستگاه راه اندازی شد ، آسان است : قشنگ: ! http://www.hkw-aero.fr/projet.html

میشل
تعادل میشل کیفر
20/07/11, 18:36
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

A propos de « l’appel à manifestations d’intérêt (AMI) » de l’Ademe Compte-tenu de l’intérêt de cette bonne nouvelle, le document « synthèse voiture du futur » intègre cet AMI en introduction (voir http://www.hkw-aero.fr/energies.html ). Il y est d’ailleurs précisé (gentiment) que nos anciens et no...
تعادل میشل کیفر
18/07/11, 18:50
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Christophe, Bravo pour la veille technologique ! Quant à l’objectif de cet appel à projet, réduire les masses de 20% entraîne, sur cycle mixte, une réduction de la consommation de 14% (calcul issu de l’équation page 25 « énergie utile au déplacement d’une voiture » ( http://www.hkw-aero.fr/energies...
تعادل میشل کیفر
19/06/11, 22:08
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Obamot, Un truc de certain : aussi sombre soit l’avenir, la partie n’est jamais perdue ! …mais pas par un attentisme-confiant-naïf en l’avenir (sciences et techno résoudrons le problème… c’est cool), mais par nos prospectives et par nos réelles actions techno-individuelo-collectives ! Gare à l’éco ...
تعادل میشل کیفر
19/06/11, 21:12
Forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
موضوع: این خودرو از آینده
پاسخ: 3186
نمایش ها: 767687

Obamot, Eh bien, j’ai l’intime conviction que l’objectif européen « diviser les consommations d’énergies fossiles par 4 » à l’horizon 2050 est quelque chose d’essentiel… et totalement possible (voir http://www.hkw-aero.fr/pdf/objectif_co2.pdf pour les transports). Et ce, au prix de modifications so...

برو جستجوی پیشرفته