باد قدرت باد بیشتر از انتظار می رود ...

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:

آخرین خبرها حاکی از آن است که پتانسیل باد در سراسر جهان تراواژهای 72 است.

Un bilan supérieur à ce l’on croyait jusqu’alors. Pour l’Université de Stanford, à l’origine de ce calcul, il suffirait d’exploiter une petite partie de ces ressources, environ 20 %, pour satisfaire les besoins en électricité de la planète.

En 2000 par exemple, la consommation électrique mondiale était d’environ 1,7 terawatt.

Etablie pour connaitre les gisements éoliens les plus prometteurs et optimiser l’implantation international des hélices, cette carte des vents inédite intègre les données de 8 000 anémomètres répartis autour du globe. Outre les mesures prises à la surface du sol ou des océans, l’étude inclut les relevés de 500 ballons météo laissés à 80 mètre d’altitude soit la hauteur moyenne de rotation des éoliennes.

Selon ce véritable atlas des courants d’air, c’est en Mer du Nord, dans la région des grands lacs nord-américains, à la pointe de l’Amérique du Sud et en Tasmanie que se trouvent les vents les plus puissants. Reste à implanter les centrales.منبع: Futurinc.com

بازخورد

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:


دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *