انتشار CO2 جهانی بر اساس منبع فعالیت

Quelles sont les émissions de CO2 par source ou secteur d’activité humaine dans le monde ?

Sources: IEA, GIEC et Jean-Marc Jancovici

بسته به منبع و تجزیه و تحلیل مورد استفاده ، خواهیم دید که نسبت ها بسیار متفاوت است.

Émissions de CO2 globales par source d’activité

Émissions de CO2 globales par source d’activité en incluant l’électricité et l’énergie dans la source finale d’utilisation

Émissions de tous les gaz à effet de serre en plus du CO2 (méthane, N2O et halocarbures) par secteur d’activité finale

توزیع جغرافیایی قطره چکان اول 12 CO2 در رتبه بندی جهانی و بخش بعدی

اطلاعات بیشتر: منیکر

بیشتر:
- انتشار CO2 سرانه هر کشور
- انتشار CO2 در هر کشور در هر کیلووات ساعت برق در اروپا
- انتشار CO2 در هر لیتر سوخت: بنزین، گازوئیل و یا گاز مایع
- forums گرم شدن کره زمین و اثر گلخانه ای

دفعات بازدید:  دانلود: گزارش حمل و نقل شهری: انرژی و سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *