مالیات جدید برای هوشیاری وسایل نقلیه

Les gouvernements britanniques et chinois viennent de modifier largement les taxes applicables aux automobiles, tous deux dans le but de favoriser les voitures les plus sobres.

مقاله را بخوانید

دفعات بازدید: نمایش خودرو: ماشین تمیز پیش نمی رود

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *