بارگیری: اثر گلخانه ، خلاصه ای برای سیاست گذاران

Global Warming, Summary for Policymakers

This Summary for Policymakers was formally approved at the 9th Session of Working Group III of the IPCC, Bangkok, Thailand. 30 April – 4 May 2007

Document en anglais qui comprend de nombreux graphiques synthétiques pour mieux comprendre le phénomène d’effet de serre et surtout les « solutions » possibles notamment la taxation de la tonne de CO2 (quotas CO2).

Le document présente également les différents sénarii écono-climatiques possibles.

بیشتر: l’intensité carbonique

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): Effet de serre, résumé à l’intention des décideurs politiques

دفعات بازدید: بارگیری: موتور خورشیدی: نمونه اولیه چرخ Minto

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *