بارگیری: تجزیه در اثر حرارت و گازدهی چوب برای تولید برق

پیرولیز و گازدهی برای تولید برق: فرآیند و بازیگران

.pdf از صفحات 155 در مورد گاززدایی و گاز زدایی چوب و زیست توده و وسایل تبدیل چوب به جریان الکتریکی کاملاً کامل است.

سند ADEME ، Cirad-Forêt و Observ'ER

بیشتر:
- ارزش گذاری زیست توده
- گرمازدایی زباله

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): تجزیه در اثر حرارت و گازدهی چوب برای تولید برق

دفعات بازدید:  بارگیری: Rotex Sanicube ، مخزن نوآورانه آب گرم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *