بارگیری: ثروت


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

PIB, Croissance, Inflation…Ce document vous aidera à reconsiderer nos conceptions faussées de la « richesse ». Par Patrick Viveret, conseiller référendaire à la Cour des Comptes.

Rapport d’étape de la mission “nouveaux facteurs de richesses » au Secrétaire d’Etat à l’Economie Solidaire, Mr Guy Hascoët.

Résumé ici

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): La Richesse

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *