دانلود: خورشیدی: چرخ Minto در عملیات


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Petit prototype d’une roue de Minto dont la source chaude peut être solaire

Une autre vidéo d’un prototype de roue de minto.

بیشتر: la roue de Minto, un moteur solaire?دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): Solaire: roue de Minto en fonctionnement

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *