دانلود: ماشین های هیبریدی: بهره و فن آوری


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Présentation de la voiture hybride: intérêts et technologies. F.Badin, Inrets, juin 2007, .pdf de 44 pages. IFP, Valeo, Ademe

Sujets évoqués:
– plage d’utilisation moteur (Consommation spécifique optimum),
– intérêts et principe de l’hybridation,
– hybride serie,
– hybride parallèle,
– hybride parallèle à dérivation de puissance (type Prius),
– alterno-démarreur et effet booster (type Insight),
– récupération d’énergie à la décelération,
- ...

بیشتر: ماشین های آیندهدریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): La voiture hybride: intérêts et technologies

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *