دانلود: نیشکر اتانول در برزیل


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

گزارش تصویری پخش به JT 13h France2 از دسامبر 5 2005.

Il concerne l’emploi de carburant éthanol d’origine végétale (canne à sucre) au Bresil. On apprend, par exemple que la surface cultivée à destination énergétique est de l’ordre de 1/10 de la surface de la France qui, elle, a énormément de retard dans ce domaine.

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): اتانول نیشکر در برزیل

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *