بارگیری: بحران مالی: مسئول ، راه حل ها؟

در طوفان این بحران مالی که هر روز سخت تر می شود ، ژاک کمیناد نقش پیشاهنگی خود را انجام می دهد.

بیشتر: حزب حس خوب

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): بحران مالی: مدیران ، راه حل ها؟

دفعات بازدید:  بارگیری: مقایسه زیست محیطی حمل و نقل: قطار ، ماشین ، هواپیما

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *