دانلود: Laigret پروژه: سنتز در دسامبر 2008

روش دکتر ژان لاگرت برای تولید هیدروکربن ها. سنتز Thierry Saint Germès ، 30 نوامبر 2008 (به بخش مراجعه کنید روغن مصنوعی Laigret)

من تاریخ کوچک
II نگهداری و فرهنگ Bacillus کرنش Clostridium perfringens و آماده سازی
محلول حاوی آن
III شرایط عمومی تولید هیدروکربن ها
IV تولید تنها متان
V تولید همزمان متان و روغن
VI بازده هیدروکربن
VII مواد آلی قابل استفاده

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): پروژه Laigret: خلاصه در دسامبر 2008

دفعات بازدید:  بارگیری: Circulators Grundfos: ویژگی ها و منحنی ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *