دیستر: سنتز فرانسه


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

La filière Diester en France.

– situation des années 80,
– propriétés du diester EMHV,
– principe de la transestérification,
– procédés de production,
– catalyse homogène et hétérogène,
– procédé Esterfip-h,
– historique du développement industriel,
– bilans energétiques ( Gazole / Diester ),
– gain net des émissions à efft de Serre,
– effets sociaux sur l’emploi,
– fiscalité ( manque à gagner )
– Sofiprotéol et Diester Industrie,
– prévisions et historiques et aspects géographiques…

par Georges Vermeersch, Sofiproteol

بیشتر: forum biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): دیستر: سنتز فرانسه

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *