ذخیره گرما با تبلور استات سدیم (تغییر فاز)

ذخیره انرژی گرمایی توسط تبلور استات سدیم.

درجه حرارت قبل از تبلور: 21 ° C
پس از بیش از 50 ° C.

بیشتر:
- استفاده کنیداستات سدیم به عنوان بافر حرارتی؟
- ذخیره انرژی گرمایی خورشیدی با روغن نخل یا سایر مواد تغییر فاز
- تغییر فاز توپ خورشیدی

دفعات بازدید:  بارگیری: Pantone at UTC: آزمایش راکتور PMC Pantone روی یک موتور نوع Citroën 2CV.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *