مصرف برق ضبط در فرانسه

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:

Hier, la France a battu un record de consommation d’électricité avec un pic de 88.960 mégawatts à 19H00 d’après RTE, gestionnaire du réseau électrique français.

مصرف کننده رکورد قبلی مورخ از ژانویه 27 2006، 86.280 با مگاوات است.

تفاوت بین این مقادیر 2 (+ 3٪) معادل تولید بیش از راکتورهای هسته ای 2 است.

این قله مربوط به "جبهه سرد" در حال حاضر: دیروز ثبت دماهای پایین تر از هنجارهای فصلی 6 درجه سانتی گراد بوده است.

Selon RTE une baisse de la température de 1°C en cette saison « entraîne une augmentation de la consommation d’électricité d’environ 1.700 MW, soit l’équivalent du double de la consommation de la ville de Marseille ».Néanmoins, le pic de consommation semble être un comble (+3% par rapport au dernier record de janvier 2006) à l’heure où les économies d’énergies sont quotidiennement dans tous les médias. Il semble bien que certains choix technologiques ne soient pas judicieux, nous pensons notamment au chauffage tout électrique et aux pompes à chaleur (vendues souvent en tant qu’énergie renouvelable) entrainant une surconsommation électrique par rapport à un chauffage bois ou fossile.

بیشتر:

- آیا پمپ های حرارتی واقعا سازگار با محیط زیست.
- ضبط مصرف در forums

بازخورد

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:


دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *