سوخت های زیستی از نسل 2ieme آینده و 3ieme (غیر متعارف)

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:

سوخت های زیستی غیر متعارف در بلژیک. توسط Olivia Schoeling / Valbiom.

کاغذ و موقعیت در سوخت های زیستی آینده و خواستار نسل 2ième 3ième.

Thèmes abordés: la lignocellulose, pyrolyse, liquéfaction (directe), gazéification, processus biochimiques de transformation de la biomasse, l’éthanol lignocellulosique, biogaz, butanol, BtL de matières grasses, hydrogène, microalgues, usines pilotes dans le monde.

پی دی اف سند 46 صفحات 6,02 مو

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): سوخت های زیستی آینده غیر متعارف

بازخورد

به اشتراک گذاشتن این محتوا با:
دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *