عایق کاری ، ضرایب انتقال حرارت سنگ ها


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

این مقاله بخشی از مقاله کلی است ضریب انتقال حرارت.

لامبدا در W / mK داده می شود

Andésite 1.1
Ardoise 2.2
Basalte 1.6
Gneiss 3.5
Granit 2.8
Grès (silice) 2.3
Grès calcarifère 1.9
Grès quartzeux 2.6
Lave 0.55
Marbre 3.5
Meulière 1.8
Pierre dure 1.7
Pierre ferme 1.4
Pierre tendre 1.1
Pierre très dure 2.3
Pierre très tendre 0.85
Pierre ponce 0.12
Porphyre 3.5
Schiste 2.2
Flint 2.6
Trachyte 1.1

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *