عایق ، ضریب حرارتی گازها و مواد مختلف


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

این مقاله بخشی از مقاله کلی است ضریب انتقال حرارت.

لامبدا در W / mK داده می شود

گاز:

هوا 0.025
آرگون 0.017
کریپتون 0.009
زنون 0.0054

مصالح ساختمانی متنوع:الیاف سیمانی 1400 الیاف سیمانی 1800 الیاف سیمانی 1000 الیاف سیمانی 1400 الیاف سیمانی 200 سیلیکات ورمیکولیت بر اساس ورمیکولیتite 300

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *