عایق تیره ای

ضرایب انتقال حرارتی (لامبدا) Terra Cotta

این مقاله بخشی از یک مقاله کلی در مورد است ضریب انتقال حرارت

لامبدا در W / mK داده می شود

 • تراکم اسمی Terracotta 1000 0.34

 • تراکم اسمی Terracotta 1100 0.38

 • تراکم اسمی Terracotta 1200 0.41

 • تراکم اسمی Terracotta 1300 0.46

 • تراکم اسمی Terracotta 1400 0.50

 • تراکم اسمی Terracotta 1500 0.55

 • تراکم اسمی Terracotta 1600 0.60

 • تراکم اسمی Terracotta 1700 0.64

 • تراکم اسمی Terracotta 1800 0.69

 • تراکم اسمی Terracotta 1900 0.74

 • تراکم اسمی Terracotta 2000 0.79

 • تراکم اسمی Terracotta 2100 0.85

 • تراکم اسمی Terracotta 2200 0.92

 • تراکم اسمی Terracotta 2300 0.98

 • تراکم اسمی Terracotta 2400 1.04

بیشتر:
- Forum عایق کاری
- فایل مقایسه ای در مورد عایق طبیعی و زیست محیطی
- خواص دیگران مواد عایق ، ضرایب لامبدا انتقال حرارتی

دفعات بازدید:  پمپ آسانسور و آبی زیست محیطی و اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *