روغن بیولوژیکی Laigret: خلاصه کار آن

خلاصه ای از کار دکتر لایگرت در مورد روغن ارگانیک وی. عنوان ها و کارهای علمی مقاله 20 صفحه 15: تحقیقات باکتری شناسی در مورد مشکل گاز طبیعی و روغن ها

بدست آوردن متان و روغن غیر سلولزی با تخمیر پرفرنژن ها.

سندی که به عنوان بخشی از یک تحقیق در انستیتو پاستور پاریس پیدا شده است مستندات پروژه Laigret

بیشتر:
دیگران اطلاعات در مورد روغن تخمیر Laigret
Le پروژه Laigret

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): پروژه Laigret: خلاصه کار آن

دفعات بازدید:  نفت Laigret: واژگان و بیوشیمیایی تعاریف

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *