نهاده های کشاورزی برای اهداف انرژی ، انتشار مطالعه

ارسال پایان نامه کارآموزی در ورودی های کشاورزی مورد استفاده در تولید سوخت های زیستی.

مطالعه ورودی های فرهنگی از منظر انرژی موضوع این مقاله است.
"ارزیابی انرژی ورودی ها و تولید محصولات کشاورزی و جنگلداری. "
در مورد گزینه های دیگر این ورودی ها و تأثیر آنها بر بازده انرژی زراعی بحث خواهد شد. جنبه اجتماعی متمرکز بر جهان دهقانان اساسی خواهد بود.

مطالب:

1) ارزیابی انرژی از ورودی های محصول 15 برای آفتابگردان و ذرت.

2) ایجاد یک بانک معادل انرژی برای هر ورودی برای محاسبه بازده انرژی محصولات زراعی.

3) کاربرد محصولات زراعی انرژی:
- احتراق مستقیم دانه ها
- روغن نباتی خالص
- استرهای نفتی
- اتانول سوخت

4) موازی سازی تولید اتانول در ایالات متحده و فرانسه.

سوخت های زیستی: نهاده های کشاورزی

دفعات بازدید: Econologie.com: وبلاگ ماه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *