ضمائم این گزارش در موتور پنتون

برخی از اندازه گیری های انجام شده در طول PFE کریستف MARTZ.

تجزیه و تحلیل این ارقام در گزارش پایان مطالعه آن موجود است. در این صفحه.

همه نظرات و انتقادات و برای این خوش آمدید، لطفا با استفاده از سنتاز (NOS) forums. تصاویر کلیک کنید تا بزرگ شود.

1) سؤال و آزمون انجام شده است.


Annexe_F1: پرسش و تست از روند پنتون.


Annexe_F1_1: پرسش و تست از روند پنتون.


Annexe_F1_2: پرسش و تست از روند پنتون.

2) کارآزمایی آزمایش: Carburetor و carburetor با راکتور برای اگزوز.


nexe_F2: کارزار آزمایش عملکرد Carburetor.

3) کارزار تست: عملیات پنتون.


nexe_F3: کمپین تست عملکرد پنتون.


nexe_F3_1: کمپین تست عملکرد پنتون.

4) در ترخیص کالا از گمرک مقایسه.


Annexe_F4: Comparatives را عملیات بین مبدا و پنتون.

5) بررسی دمای گرمایش.

ضمیمه: اندازه گیری درجه حرارت گرم شده توسط رنگ آمیزی فولاد
ضمیمه: ارزیابی دمای گرمایش با رنگ آمیزی فولاد.

دفعات بازدید: سنتز در موتور Pantone

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *