گیاهی تنبل

La Potager du Sloth: تولید سبزیجات "بیش از آلی" تقریبا بدون کار!

La Potager du Sloth، تولید سبزیجات "بیش از آلی"، تقریبا بدون کار، با تولید مشابه با باغ یک کلاسیک: رویا؟ نه در "Latitude Potager"! عکس های DR: Didier Helmstetter. عکس مقدماتی "Latious Potager in Action"، شعار آن: مواد تشکیل دهنده کمتر فعال؛ ماده خاکستری بیشتری ندارد! در آنچه که [...]

کشاورزی جهانی: مدل، پایان، اولیویه د Schutter

Extrait (conclusion) d’une interview parue aujourd’hui dans le monde, à lire ici à propos du droit à l’alimentation dans le monde. Par Olivier de Schutter (successeur de Jean Ziegler). En savoir plus et débat Je croyais à la toute-puissance de l’Etat, je crois aujourd’hui à la toute-puissance de la démocratie. Je ne pense plus qu’il […]

مصرف گوشت در فرانسه: تحولات پس از سال 40

مصرف گوشت در فرانسه: تحولات پس از سال 40 و روند اخیر پی دی اف صفحه 8 FranceAgriMer سپتامبر 2010. بیشتر بدانید: - عرضه و مصرف انجمن - مصرف گوشت در سراسر جهان - گوشت، CO2 و جهانی شدن - گوشت و CO2 - بحث در مورد اثرات زیست محیطی مصرف گوشت [...]

مصرف انواع گوشت در جهان

مصرف انواع مختلف گوشت در جهان: خلاصه 2003 اجرایی آمار کلیدی در مصرف گوشت در جهان و در عمده توسعه یافته و در حال توسعه توسط تناژ و نوع گوشت: گاو، گوسفند، خوک و مرغ. به طور متوسط ​​2003 در مصرف شد [...]

Agriculture: appauvrissement et re-vitalisation des sols, Claude Bourguignon

Conférence sur l’érosion et l’appauvrissement biologique et les techniques de revitalisation des sols et terres arables. par Claude Bourguignon Cliquez sur « Télécharger » pour regarder les autres parties de la conférence. En savoir plus: Cultiver sans labour Jardiner chez soi en bio et sans labour TCS: techniques de conservation des sols Une agriculture durable

دانلود: کشاورزی، کشاورزی و تکنیک های ساده سازی کشت

سنتز بر تکنیک های کشاورزی بدون شخم زدن یا TCSL TSL خلاصه تهیه شده توسط V. گلدبرگ، تکنیک های کشت رامبویه EPN بدون شخم در سال 1930 و جو در زمان به مبارزه با باد و آب فرسایش خاک در آمریکا. توجه داشته باشید که جایگزینی از شخم توسط قلم یا کشتکار [...]

دانلود: حفاظت خاک کشاورزی

ویدئو در تکنیک های حفاظت خاک، تکنیک های کشت یعنی ساده که نیاز به بسیار کمتر ورودی گیاهی، کود و کار خاک. هدف: به (دوباره) به دست آوردن خاک زندگی می کنند! بازده معادل آن در کشاورزی مرسوم اما با هزینه ها و (ساعات کار) در هر هکتار تا حد زیادی [...]

GMOs و دیوکسین: جهان با توجه به Monsanto. امشب مستند تکان دهنده در Arte Thema

Documentaire de Marie-Monique Robin (France, 2007, 1h48mn) Coproduction : ARTE France, Image et Compagnie, Productions Thalie, Office National du film du Canada, WDR « Je n’ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto avec ses OGM. » […]

Téléchargement: Agriculture intégrée et biodiversité, impacts et mesures politiques

Agriculture intégrée et biodiversité : impacts et mesures politiques Stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagère Conférence paneuropéenne à haut niveau sur l’agriculture et la biodiversité vers une intégration de la diversité biologique et paysagère pour une agriculture durable. Télécharger le fichier (une inscription à la Newsletter peut être requise): Agriculture intégrée et biodiversité, […]