پایان نامه پردازنده و معادن پاریس: احتراق سوخت و آب

مشارکت در احیاء امولسیون های آب در سوخت های سنگین. پایان نامه پردازنده و معادن در پاریس مارچ 2008 ارائه شده توسط D. Tarlet برای درجه دکترای École پردازنده و معادن پاریس تخصص "پر انرژی". .pdf از صفحات 230. خلاصه روغن های سوختی سنگین، روغن های مورد استفاده یا چربی های حیوانی [...]

دانلود: ارزیابی چرخه زندگی از سوخت های زیستی: ارتباطات و جنجال

ارتباط و مشاجره درباره محیط زیست ، تخصص مورد نظر. pdf از صفحات 25 منتشر شده در 08 / 2008. مقدمه آیا می توانیم این را دستکاری عقاید بنامیم؟ هنوز تاکتیک های فشار خارق العاده ای به مدت چهار سال به کار گرفته شده است تا تأخیر در تولید سوخت های زیستی نسل اول به تأخیر بیفتد. این حمله به همان اندازه از تانکرها صورت می گیرد که [...]