کنفرانس پیر Larrouturou: جلوگیری از سقوط نهایی ...

کنفرانس ویدئویی 2h توسط Pier Larrouturou برای تلاش برای درک بحران ... برای کسب اطلاعات بیشتر (در لینک های دیگر ...): - بحث درباره این کنفرانس ویدئویی پیر لاروتورو- بحث (بیشتر پاسخ های 860) درباره بدهی عمومی یونان ، دلایل آن و عواقب آن - بحث (در 2008 شروع شده است) در مورد مشکل بدهی های عمومی و [...]