آلودگی، یک فیلم مستند در مورد دوپینگ آب، تولید کنندگان، از جمله PSA، می دانستند!

پاتریک Lefrere روحیه réalisater یک فیلم مستند، کامل و به خوبی ظاهرا در دوپینگ آب در موتورهای حرارتی انجام می شود. این مستند یک تور از افق به عنوان بی طرف که ممکن است در مورد این موضوع و آن را تبلیغ بد نیست در همه، در اینجا تریلر، ما می بینیم، به ویژه، مهندسان خودرو [...]

دانلود: ADEME: انرژی باد راهنمای ژوئن 2013

راهنمای ADEME در انرژی باد در ژوئن 2013. برای قرن ها انسان انرژی با استفاده از باد به حرکت کشتی ها، سخت کار کردن دانه یا پمپ آب. این منبع انرژی در حال حاضر مورد استفاده برای تولید برق است. در سال های اخیر، تولید برق بادی در توسعه کامل صنعتی است. این در واقع [...]