آلودگی ، مستندی درباره دوپینگ آب ، تولیدکنندگان ، از جمله PSA ، می دانستند!

پاتریک لوفر در حال ساخت یک فیلم مستند ، کامل و ظاهراً بسیار خوب در مورد دوپینگ آب در موتورهای گرما است. این مستند تا آنجا که ممکن است یک نمای کلی خنثی در مورد موضوع باشد و به نظر خوب نمی رسد ، در اینجا پیش پرده ای مشاهده می شود ، به ویژه مهندسان خودرو را از […]

بارگیری: Ademe: راهنمای انرژی باد ، ژوئن 2013

ADEME Guide to Wind Wind، نسخه ژوئن 2013. قرن هاست که انسان از انرژی باد برای جابجایی قایق ها ، خرد کردن دانه ها یا پمپاژ آب استفاده می کند. این منبع انرژی اکنون برای تولید برق استفاده می شود. در سالهای اخیر ، تولید انرژی باد در توسعه کامل صنعتی بوده است. در واقع […]