امانوئل جیبولوت در دادگاه: الزام آلودگی به سموم دفع آفات؟

E. Giboulot یک دامپزشک ارگانیک است که از استفاده از سموم دفع آفات که وی را برای سلامتی و محیط زیست خطرناک می داند ، امتناع کرد ، در فوریه 24 او را با مجازات تحمل 6 ماه حبس و 30 000 یورو به دادگاه کیفری احضار کرد. خوبه !! بنابراین ، تمام کشاورزی "استدلال" می توانند توسط فقه محکوم شوند ... بخاطر "عدم آلودگی" [...]