دانلود: راهنمای باغ شهری

راهنمای باغ شهری است. صفحات 242 24.2 MB پی دی اف مقدمه باغ، مانند بسیاری دیگر از ایده های خوب که ماده، هدیه ای به رشد در غیر منتظره ترین مکان. اولین تجربه من به عنوان یک باغبان شهری در بروکسل، بلژیک در سقف مسطح بدون موانع ایمنی بود. اگر چه [...]