نوامبر پاریس 13

حملات 13 نوامبر در پاریس: ادای احترام، حمایت و تجزیه و تحلیل

سایت اقتصادشناسی که به شکل کلی تری به مشکلات اجتماعی نیز علاقه مند است ، به بسیاری از قربانیان وحشیگری حملات شب گذشته پاریس ادای احترام می کند. شما می توانید پیشرفت های ما را در forum در موضوع نوامبر حمله 13