نوامبر پاریس 13

حملات 13 نوامبر در پاریس: ادای احترام، حمایت و تجزیه و تحلیل

سایت Econologie که به طور کلی تر به مشکلات اجتماعی نیز علاقه مند است ، شب گذشته قربانیان بسیاری از قربانیان وحشیگری حملات پاریس را ادای احترام می کند. می توانید تحولات ما را در این زمینه دنبال کنید forum در موضوع نوامبر حمله 13