اندازه پیچ پیچ Archimedean برای برق آبی - INSA استراسبورگ

اندازه پیچ پیچ ارشمیدس برای برق آبی - INSA استراسبورگ. بهینه سازی پیچ Archimedean برای تولید انرژی در نیروگاه های برق میکرو برق. کلید واژه ها: مکانیک سیالات ، انرژی تجدید پذیر ، نیروگاه میکرو برق ، پیچ Archimedean ، خلاصه آزمایش استفاده از پیچ Archimedean در نیروگاه های میکرو برق دور […]

اقتصاد: از یک رفاه خاص تا یک ریاضت اقتصادی تدریجی

اقتصاد و جامعه: از یک رفاه خاص تا ریاضت اقتصادی مترقی یا از دولت رفاه به دولت پلیس. بحث سیاسی عمدتا به تنها حوزه مدیریت منافع متعارض مقوله های مختلف اجتماعی محدود می شود ، از طریق تشکیلات سیاسی که قرار است مصالحه کافی برای حفظ ساختار اجتماعی را تضمین کند. بیشتر […]