تور های ویدئویی مجازی از باغ سبزی از تنبل

Le Potager du Paresseux ، تور مجازی در فیلم (ها) توسط Didier Helmstetter (ملقب به Did67) عنوان عکس مقدماتی: "Didier ، باغبان تنبل ، در وسط باغبانی! "" Potager du Laesseux "روشی است برای تولید سبزیجات" بیشتر از ارگانیک "(یعنی بدون هیچ گونه محصول تصفیه کننده یا کود ، نه ارگانیک و نه البته شیمیایی) […]