آب و هوا: زمانی که انسان های geoengineering تلاش برای محدود کردن گرم شدن کره زمین

Géoingénirie (یا های geoengineering) هنر است تلاش برای تغییر آب و هوا (به دلیل آن تر از علم است)، آن است که لزوما یک علم جدید (داستان آرته را نمی بینم ) اما تبدیل شدن مهم تر در حال حاضر به منظور محدود کردن گرمایش جهانی ... با یا بدون تأیید مردم ... در اینجا [...]