AdopteUnMec جنسیت

جامعه: آیا کمپین تبلیغاتی AdopteUnMec جنسیت طلب و فمینیست است؟

جامعه: آیا ما شاهد زنانه شدن جوامع غربی خود هستیم؟ تجزیه و تحلیل در مورد بازاریابی AdopteUnMec دور از ذهن من تصویب برای یک فالوکرات کینه توز است ، اما ، AMHA ، محدودیت هایی در انصاف و برابری وجود دارد که برطرف می شوند و این با مصونیت از مجازات کامل ... اما به ویژه در بی تفاوتی فرانسوی ها (بله از […]