اهمیت تهویه خوب

چه در خانه و چه در محل کار خود ، نصب سیستم تهویه و هوادهی برای حفظ سلامتی ما اجباری است. بدون آن ، هوای اتاق ها توسط ساکنان آن یا آلاینده های مختلف (گاز رادیواکتیو ، ترکیبات آلی فرار ، فرمالدئیدها و غیره) به شدت آلوده می شود و قابل تنفس نیست. به طور مداوم […]

کتاب هشدار "آبی که ما هستیم" نوشته پیر رابی و ژولیت دوکین

آبی که ما هستیم ، مجموعه "دفترهای هشدار" توسط Pier Rabhi و Juliette Duquesne مجموعه Alert Notebooks به عنوان کتابهای مصنوعی در نظر گرفته شده است که برای افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد موضوعات اصلی در دسترس همه است. این اوایل نوامبر 2018 کتاب هشدار جدیدی را به آب اختصاص می دهد. من اینجا آن را به شما ارائه می دهم زیرا از یک طرف […]