کاشی های سازگار با محیط زیست، انرژی خاکستری مواد را محدود می کند

کاشی کاری اکولوژیکی ، محدود کردن انرژی خاکستری مصالح ساختمانی به دنبال مقاله ما در مورد سازگار با محیط زیست ، در اینجا مقاله ای درباره یک ماده خاص برای ساخت و ساز یا نوسازی وجود دارد: کاشی کاری اکولوژیکی. کاشی ها کف پوش ترجیحی فرانسوی ها هستند و بیش از 100 میلیون متر مربع آنها در فرانسه نصب شده اند. بازار […]

سازگاری با محیط زیست، چقدر هزینه دارد؟

ساخت و ساز مسئول محیط زیست: هزینه آن چقدر است؟ اکنون عموم مردم نسبت به احترام به محیط زیست در تمام اقدامات زندگی روزمره بسیار آگاه هستند. این اقدامات خوب همچنین به ساخت و نوسازی راه می یابد. این ساختمان 24٪ از اثرات زیست محیطی فرانسه را تشکیل می دهد ، قبل از […]