تعادل حرارتی یک خانه تک

مثال محاسبه تراز حرارتی یک خانه واحد ، قبل و بعد از نصب عایق و تغییر دیگ.

این پرونده شامل تخمین هزینه های سرمایه گذاری و انرژی است.

فایل اکسل توسط همه قابل ویرایش است.

برای شروع ، صفحه "محاسبات" و سپس "سطوح" را ویرایش کنید.

اطلاعات بیشتری کسب کنید: انجمن پرونده تعادل حرارتی

دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است مورد نیاز): تعادل حرارتی یک خانه تک

دفعات بازدید: دانلود: بیوگاز، آزمایش بالقوه متان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *