دانلود: Cogenerator با روغن نباتی خام

چگونه می توان موتور موتور بازیابی مبتنی بر همگن سازی ساده -SA XUD-؟ ارائه عمومی مقاله برای کشاورزان و افرادی که مایل به تولید انرژی خود هستند. نوشته شده توسط یک کشاورز برای انجمن کشاورزی Rouvoable Energie. برای اطلاعات بیشتر با آنها تماس بگیرید. پیوندهای بیشتر برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر: - پیگیری پروژه همگن سازی در نفت [...]

تولید کربن ساده با روغن گیاهی

چگونه یک تولید همزمان ساده موتور خودرو بر اساس بهبود -PSA

مقاله برای کشاورزان و افرادی که مایل به تولید انرژی خود هستند. نوشته شده توسط یک کشاورز برای انجمن کشاورزی Rouvoable Energie

انجمن انرژی تجدید پذیر (51).

هدف این انجمن به گرد هم آوردن اطلاعات در مورد [...]

روغن گیاهی خالص: گزارش مهندس

انتشار یک گزارش مهندس تحت عنوان "استفاده از روغن نخل به عنوان سوخت در موتورهای دیزل" این گزارش توسط Barthélémy DE THEUX برای دریافت دیپلم بخش مهندسی صنایع الکترومکانیکی . این، به نظر ما، یکی از جامعترین گزارشهای مربوط به کاربزرگ شدن نفت است. در واقع؛ [...]

نفت قابل اختلاط و دیزل

مشکلات امتزاج مخلوط پایدار و یکنواخت دیزل و روغن گیاهیR />کلمات کلیدی: ترکیب، ترکیب، روغن، سوخت، نفت گاز، گازوئیل، برگزاری ویسکوزیته خطر افزودنی.

این مقاله برای همه کاربران روغن خالص گیاهی یا رول های سرخ کردن در مخلوط طراحی شده است.

به تازگی، بسیاری از کاربران از مخلوط GO-HVP مشکلات مکانیکی در آنها یافت [...]

دانلود: راهنمای عملی برای نورد در روغن

سنتز بر روی روغن خالص سبزیجات یا روغن نباتی خالص. کلمات کلیدی: رول در روغن، رول در روغن، HVP، HVB، چطور؟ "چگونه بدون بیش از حد آلودگی یا یافتن کیف پول ما سوار شویم". پوشه مصنوعی ارائه روغن نباتی به عنوان سوخت، تاریخی، قانونی، بیولوژیکی و فنی جنبه. توسط Damameri از Oliomobile.com دانلود فایل (یک کتیبه [...]

روغن را در سبزه زار است

"نفت در چمنزار است"

گزارش خبری کامل پخش شده در سوخت های زیستیآوریل 2006 در فرستاده ویژه در France2.

Y می سوخت های زیستی 2 کلیدی مورد بحث:

1) روغن نباتی خام: ما آیلین جوست و نمونه ای از آن را می بینیم شهر های Villeneuve در جامعه [...]

چقدر روغن گیاهی در موتور دیزل من؟

چقدر روغن می تواند بدون ریسک مکانیکی در خودرو من قرار دهد؟

کلماتکلمات کلیدی: HVP، HVB، نفت سوخت های گیاهی، دیزل،٪، نسبت، خطر درصد است.

عمومی

تمام وسایل نقلیه دیزل، 30 درصد روغن نباتی را که مخلوط با نفت گاز معمولی است، بدون اصلاح موتور می پذیرد.
وسایل تزریقی غیر مستقیم که مجهز به یک پمپ تزریق هستند [...]

پیدا کردن روغن سوخت گیاهی

یا توزیع کننده روغن خالص گیاهی (یا روغن خام یا سوخت) در فرانسه پیدا کنید؟/>
Oliomobile.org نقشه ای از فرانسه با اشاره به تامین کنندگان مختلف و کاربران از روغن نباتی خام ساخته شده است. این OlioMap است.