ثبت اختراع رنو در نسل هیدروژن توسط آب


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Mise en ligne du brevet de Renault, intitulé : « Procédé et dispositif de génération d’hydrogène par conversion à haute température avec de la vapeur d’eau »

Lire le brevet: procédé et dispositif de génération d’hydrogène par conversion à haute température avec de la vapeur d’eau

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *