ثبت نام اشکال


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Depuis plus d’une semaine il y avait un bug lors de l’inscription : vous ne receviez plus le mot de passe.

C’est désormais réparé et je renverai le mot de passe dans la prochaine newsletter, mais pour ceux qui sont pressés vous pouvez vous désinscrire et vous réinscrire pour recevoir à nouveau le mot de passe.

تشکر از شما برای درک خود را.بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *