خبرنامه اشکال!

به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

پس از دست زدن کمی خطرناک به علت اشکال سرور، ما ایمیل افراد ثبت نام در خبرنامه از دست داده بین دسامبر 10 2004 و 4 2005 ژانویه!

اگر خبرنامه دیگری را دریافت نکنید، این به این دلیل است که ایمیل شما بخشی از «تلفات» غیرقانونی است.

اگر شما به این سایت از این دوره یافت، یعنی کمتر از ماه 1 وجود دارد و شما در خبرنامه ثبت نام، لطفا دوباره در ستون سمت راست ثبت نام کنید.

تشکر از شما برای درک خود را.


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *