روغن نباتی در موتور من چقدر است؟

صفحه ای را ارائه دهید که اسناد مختصر حاصل از کار انجمن oliomobile.org را ارائه دهد

این اسناد می توانند خیلی سریع ببینند موتور دیزل شما چقدر می تواند سوخت روغن نباتی را بدون خطر عمده پذیرفت.

این اسناد را بارگیری کنید

به وب سایت Oliomobile مراجعه کنید

دفعات بازدید: شرکت های نفتی به عنوان شهروند احضار شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *