مستند در مورد خطرات استفاده از تلفن همراه


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Le premier film documentaire qui dénonce la nocivité de la téléphonie mobile ( GSM, portables et antennes relais), intitulé « Téléphonie mobile, sommes-nous tous des cobayes ? » (2003, durée 52 minutes) est désormais visible et téléchargeable gratuitement sur la page suivante : ICI Cliquez

سازمان بعدی تا که این مستند را آفریده است؛ وب سایت (P برخی عصر جدید) را ببینید.

انتشار گسترده چرا که همه رسانه های بزرگ به تصویب این سند در آنتن خود خودداری کرده اند.


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *