از بیوگاز گرفته تا شراب آلزاس؟

تاکستان آلساتی با 30 تا 000،40 تن مارک و پسابهای زراعی انگور ، می تواند ساخت نیروگاه بیوگاز را در نظر بگیرد.

اما آیا تاکستان از موضوعات و چالش های انرژی استفاده کرده است؟

بیوگاز از شراب در آلزاس؟

دفعات بازدید:  گزارش ملی FR3 در مورد موتور Pantone در سال 2005: فیلم ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *