انرژی اتانول زیستی سازگار با محیط زیست تعادل E85، می توانید بهتر انجام دهید!


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

پرسش از مطالعه قیمت واترهاوس Coopers در سوخت های زیستی E85.

یک مطالعه جدید در تعادل انرژی صنعتی اتانول زیستی چغندر، ذرت و گندم انجام خواهد شد، به عنوان تعدادی از کارشناسان از روش های محاسبه مطالعه قیمت واترهاوس Coopers ADEME-DIREM 2002 که هنوز این پرسش را مطرح پایه ای برای توسعه بخش اتانول زیستی.

تعادل انرژی در bioethanols کانال چغندر، ذرت و گندم سوخت های زیستی توسط تعدادی از کارشناسان اختلاف است. آنها پرایس واترهاوس کوپر مطالعه ADEME-DIREM 2002، که پایه و اساس توسعه صنعت اتانول زیستی بود، برای داشتن گرفته شده است را به حساب تمام هزینه های انرژی نسبت به تولید سوخت زیستی سرزنش . A، تجزیه و تحلیل متناقض تر برنامه ریزی شده است. مورد مشاجره نیز رسیدگی مالیات و بنابراین هزینه برای امور مالی عمومی و در آینده از شرکت در درجه اول برای محصولات پروتئین خوراک دام.


ادامه مطلب: سوخت های زیستی، سازگار با محیط زیست تعادل اتانول، پرسش از مطالعه قیمت واترهاوس Coopers.

موضوعات مرتبط:
سوخت های زیستی نسل دوم
سوخت های زیستی، دانلود

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *