صرفه جویی در انرژی icepacks تشکر


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

متخصصان در گرما و سرما از خدمات از راه دور از شهرستان از کمنیتز و ترمودینامیک محققان دانشگاه فنی (TU) کمنیتز (زاکسن) وجود داشته باشد، و به درخواست وزارت اقتصاد و کار (BMWA)، تحقیق برای تعیین اینکه آیا بسته یخ نباید استفاده شود
در سیستم های بزرگ برق. سیستم سرد است فاصله طولانی از شهرستان از کمنیتز به عنوان یک واحد مطالعه برای پژوهش های عملی است.

نتایج حاصل از این مطالعه می توان در آینده در مقیاس ملی برای ساخت و ساز و یا نوسازی سیستم های خنک کننده استفاده می شود. شرکای این پروژه مختلف تجزیه و تحلیل تا چه حد استفاده از کیسه یخ می تواند به استطاعت استفاده
ماشین آلات تبرید جذب از راه فشرده تر. ایده اولیه: باتری سرد در طول شب شارژ و پس از آن می توانید پوشش اوج سیستم خنک کننده بار است فاصله در طول روز.

Pour la ville de Chemnitz, cela signifierait qu’une quantite plus importante de chaleur excedentaire produite par la centrale de Chemnitz Nord serait convertie en froid et qu’au total, moins d’electricite serait consommee. Cette solution est d’apres l’avis d’experts non seulement ecologique, mais
همچنین لحاظ اقتصادی قابل دوام است، که نه همیشه مورد در صنعت انرژی.

Les resultats actuels sur la faisabilite technique et l’estimation des couts rend les chercheurs optimistes. La cooperation entre l’universite de Chemnitz et les services de la ville a d’ailleurs ete concretisee en decembre 2004 par l’etablissement d’un contrat entre les deux partenaires.

اطلاعات تماس:
- اولف Uhlig - تلفن: + 49 371 525 4740 - ایمیل:
ulf.uhlig@swc.de
- تورستن Urbaneck - تلفن: + 49 371 531 2463 - ایمیل:
thorsten.urbaneck@mb.tu-chemnitz.de - اینترنت: http://www.tu-chemnitz.de
منابع: دپش IDW، آزادی مطبوعات از TU کمنیتز، 07 / 02 / 2005
تدوین: نیکولا Condette،
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *