اثر گلخانه ای


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

ما صحبت preque روزانه در رسانه ها، اما دقیقا همان چیزی اثر گلخانه ای است؟

- دقیقا چه پدیده ها دارد؟
- بازیگران این چه کسانی هستند؟
- چگونه برای تعیین کمیت و طبقه بندی گاز گلخانه ای (به عنوان مثال: آنهایی که مسئول هستند)؟
- چه هستند، و بیشتر خواهد شد عواقب؟
- آیا جنجال بر سر این وجود دارد؟

پیدا کردن پاسخ به عناصر در صفحات 2 اختصاص داده شده به اثر گلخانه ای:

1) تعاریف و بازیکنان در اثر گلخانه ای
2) گلخانه ای، عواقب، جدل و دانلود


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *