گرم شدن فراری


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

گزارش پخش در JT 13h France2 از نوامبر 30 2005.

کلمات کلیدی: گرم شدن کره زمین، بنابراین خاک، محیط زیست، فراری

این گزارش تداعی CO2 انتشار نگران کننده شده توسط از peatlands. در واقع؛ یک مطالعه نشان داد که خاک در حال حاضر rejettait دو بار CO2 وجود دارد سال 25. به عبارت دیگر، خاک نیمه جذب می کند.

این یک نتیجه مستقیم از گرم شدن کره زمین است و در نتیجه تسریع تجزیه گیاه و یا رد CO2 یا، بدتر، متان است.

برآورد برای بریتانیا در مقدار مازاد CO2 رد حدود 8٪ است.این پدیده همانگونه که آزادی بیان را "اثر فرسوده اثر گلخانه ای" می داند هیدرات متان موجود در پرمافراست یا اقیانوس ها.

دانلود ویدئو

پیوست: محاسبه برآورد CO2 جرم مربوط به این 8٪.

ما در آمار و ارقام از مصرف 2001 نفت و گاز در انگلستان تکیه می کنند، یا:
1) 1,71 میلیون بشکه / روز برای نفت است. آنها در حدود یک سال 250 میلیارد کیلوگرم CO2 رد می کنند.

2) 92,85 میلیارد گاز طبیعی Nm3 که در مورد 1,87 * = 92,85 174 میلیارد کیلوگرم CO2 رد می کنند.

بدیهی است که همه مصرف نفت در احتراق استفاده نمی کند اما سهم انرژی های غیر قابل تجدید دیگر (عمدتا زغال سنگ) جبران احتمالا این تقریب.

از آن می آید برای یک سال انتشار 424 میلیون تن CO2. 8٪ در نتیجه به 34 میلیون تن CO2 مطابقت دارد.

برعکس، این مقدار از CO2 مربوط به "مجازی" مصرف از 13,6 میلیون تن نفت است 85 میلیون بشکه معادل 13 درصد مصرف نفت در علاوه بر این به انگلستان است.

نتیجه گیری: با توجه به چنین تشدید پدیده پدیده جهانی، یکی مشروع می توانید درخواست بپرسید: "چگونه برای برآوردن تصور از خواسته های پروتکل کیوتو؟ و، corrolar، چگونگی ارزیابی انتشار های CO2 قابل اعتماد؟بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *