انرژی: بادی دریایی در بندر ...


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

فقط یک در ده پروژه مزرعه بادی دریایی است که توسط دولت فرانسه زیر پاسخ خود 2004 پیشنهادات انتخاب شده است. چه ارائه 105 مگاوات، زمانی که هدف به 500 مگاوات بوده است. بنابراین باد 21 23 توسط متر عمق کیلومتر 7 لنگر خواهد در سواحل ألبستر، در سن مریتیم. بالا یک صد متر بالاتر از دریا، آنها تغذیه ساکنان 200 000.

منبع: علم و BIS آینده شماره 705


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *