محیط زیست: آیا جامعه خود را در خطر است؟


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

کشف Prim.net، وب سایت از وزارت محیط زیست به پیشگیری از خطرات طبیعی و صنعتی اختصاص داده است. این پیشنهاد کاربران را به از خطرات آگاه
محیط زیست در شهر خود دچار شده. Prim.net تماس در جلوی این اخبار را با انتشار یک پنجشنبه دستگیر مدت کوتاهی فوریه 17 اجازه می دهد خریداران و مستاجران از یک خانه یا آپارتمان بدانید که اگر ساختمان در یک منطقه خطر واقع شده است.

www.prim.net


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *